Scholengroep 'de Basiz'

Scholengroep 'de Basiz' bestaat uit GBS 'De Herik' Henis en GBS 'De Zevensprong' Piringen.

Onze 'Basiz'-scholen, zijn scholen waar we: 

 1. Luisteren naar grote en kleine verdrietjes, waar we waarden bijbrengen, respectvol in groep leren omgaan, meewerken aan een toffe klas- en schoolwerking. Kortom, warme scholen!
 2. De zorg voor elk kind voorop stellen door zorgverbredend werken, door het inrichten van kangoeroeklassen, door een nauwe samenwerking met externe specialisten en door differentiatie via hoeken- en contractwerk, ...
 3. In deze drukke tijden steeds klaar staan voor onze ouders. Voor al uw vragen. Via infoavonden, oudercontacten (ook voor kleuters) of gewoon, via een spontane babbel.
 4. De talenten van onze kinderen en leerkrachten in de kijker plaatsen, iedereen op een positieve manier benaderen en het beste uit ieder kind/leerkracht naar boven halen.
 5. De wereld in de klas brengen. Waar we allerlei uitstappen maken, zoals overnachtingen in de klas of leuke bos- en sneeuwklassen. Waar we oog hebben voor cultuur met toneel en muziek en uitstappen naar de bib, het cultureel centrum, het dierenasiel, europlanetarium, natuurhulpcentrum en nog zoveel meer...

Onze troeven

Kiezen voor scholengroep 'de Basiz' is kiezen voor een school waar men uitgebreid tijd maakt voor uw kind. Waar we samen met de ouders onze kinderen een stevige basis geven in 'kunnen', 'kennen' en 'zijn' en we ze leren hun talenten te ontdekken. De Basiz staat garant voor: 

 • Talentenwerking
 • Interne (zorgteam) en externe (CLB, GON, ...) expertise op het vlak van zorg:
  • Via de zorgjuf - 1ste kleuterklas tem 3de leerjaar
  • Via zorg-uitbreiding - 1ste kleuterklas tem 3de kleuterklas
  • Via onze kangoeroeklas - 1ste leerjaar tem 6de leerjaar
 • Intense samenwerking tussen onze scholen
 • Openluchtklassen voor de 2de en 3de graad
 • Aandacht voor gezonde voeding (bv. Tutti Frutti)
 • Aandacht voor milieu (bv. ons speelbos en speelweide)
 • Aandacht voor beweging (turnen en tweewekelijks zwemmen)
 • Leerlingenvervoer mogelijk met stadsbussen
 • Niveaulezen ism leesouders
 • Voor- en naschoolse opvang in samenwerking met het Kinderparadijs

Benieuwd naar onze scholen? 

Kom dan snel kennismaken met onze school in Henis of Piringen.
U bent steeds van harte welkom! 

Breng een bezoekje aan GBS 'De Herik' Henis!

Breng een bezoekje aan GBS 'De Zevensprong' Piringen!