Overvloedige regen mei/juni 2018 erkend als ramp

In het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019 is het Besluit van de Vlaamse Regering verschenen, waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 21 mei tot 10 juni 2018 als een algemene ramp wordt beschouwd. Tongeren behoort tot de gemeenten die erkend zijn.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 mei 2019. Aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket. Alle info, de link naar het e-loket alsook de formulieren voor het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op de website van het Vlaams rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds 

Let wel, uw verzekeraar blijft uw eerste aanspreekpunt. De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis eenvoudige risico’s.

Meer weten? tel. 02 553 50 10 of rampenfonds@vlaanderen.be

 

 

Gepubliceerd op vrijdag 1 maart 2019 11.41 u.