Premie voor zwaluwnesten

Het aantal huis- en boerenzwaluwnesten neemt drastisch af. Huis- en boerenzwaluwen zijn dan ook sterk verbonden met landelijke gebieden, waaronder ook de Tongerse regio.

Om zwaluwnesten te behouden/beschermen en het broedsucces van de boeren- en huiszwaluw te bevorderen, geeft de milieuraad een vergoeding aan gebruikers van gebouwen (gezinnen, landbouwers, scholen, bedrijven, …) waar of waarin zich een zwaluwkolonie bevindt. 

Deze vergoeding bedraagt :

  • 20 euro/jaar voor 1-5 bewoonde zwaluwnesten
  • 40 euro/jaar voor 6 en meer bewoonde zwaluwnesten

U kunt vóór 15 juli schriftelijk een subsidieaanvraag indienen via het aanvraagformulier.