Zitdag Land van Loon

Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale huurwoningen. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben goede woningen, dit tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid. 

Elke 1ste en 3de maandag van de maand organiseert het SVK Land van Loon een zitdag. Deze zitdag gaat door van 09.00 tot 11.00 uur in het sociaal huis De Semper.

Voorwaarden

  • Inkomensvoorwaarde
  • Eigendomsvoorwaarde
  • Taal- of inburgeringsbereidheid
  • Ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Meer info

Bezoek zeker hun website 

SVK- Land van loon is telefonisch bereikbaar op 011 89 21 98

U kan een e-mail sturen naar info@svklandvanloon.be