Verkiezingen 9 juni 2024

Op zondag 9 juni 2024 worden er verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers (Federaal) en het Vlaams Parlement georganiseerd. Lees alles wat je moet weten over stemmen in Tongeren en vind een antwoord op de veelgestelde vragen.

Oproepingsbrief

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 ben je als Belg vanaf 18 jaar verplicht om te stemmen. Elke Belg die stemgerechtigd is staat ingeschreven op de kiezerslijst en ontvangt een oproepingsbrief, ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. Die brief breng je mee naar het stembureau, en bevat de volgende info:

  • het adres van het stemlokaal waar je moet stemmen
  • wat je allemaal moet meebrengen.

Nadat je jouw stem hebt uitgebracht krijg je de oproepingsbrief afgestempeld terug.

Digitale oproepingsbrief

In Tongeren zal je als kiezer naast de oproepingsbrief per post, ook een digitale oproepingsbrief via Mijn Burgerprofiel ontvangen. Wie zijn oproepingsbrief via de post niet ontvangen of verloren heeft, kan die digitale oproepingsbrief afdrukken en meebrengen naar het stemlokaal.

Je kan de digitale oproepingsbrief ook op het scherm van je smartphone tonen aan de leden van het stembureau. Je krijgt dan geen stempel om aan te tonen dat je gestemd hebt, maar het stembureau zal op de aanstiplijst wil aanduiden dat je gestemd hebt.

Je kan geen volmacht uitoefenen als je enkel de digitale oproepingsbrief op het scherm van je smartphone toont, je dient deze hiervoor af te drukken.

Stemmen als niet-Belg

Ben je een EU-onderdaan en wil je deelnemen aan de verkiezingen? Dan moet je je eerst laten inschrijven op de kiezerslijsten. In de maanden voorafgaand aan de verkiezingen vind je hier een formulier om je te laten inschrijven.

Na inschrijving ben je verplicht om te gaan stemmen. Lees meer over je inschrijven als buitenlandse kiezer.

Stemmen bij volmacht

Als je op de verkiezingsdag niet zelf kunt gaan stemmen, kun je in bepaalde situaties een volmacht geven. Dan machtig je een andere kiezer om in jouw plaats te stemmen.

Veelgestelde vragen

Ziekte

Ik ben ziek, wat moet ik doen?

Je kan een andere kiezer een volmacht geven. Als je geen volmacht wilt geven, vraag je een doktersbriefje aan de arts. Het doktersattest bezorg je binnen de maand na de verkiezingsdatum samen met je oproepingsbrief aan de snelbalie.

Oproepingsbrief & identiteitskaart

Wat moet ik doen als ik geen oproepingsbrief (meer) heb?

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen, ben je die kwijt, vergeten of is die (onleesbaar) beschadigd? Vraag dan een duplicaat aan bij de snelbalie.

Dit kan vanaf de week van de verkiezingen (opgelet: niet vroeger) tot op de dag van de verkiezingen zelf. Je haalt het duplicaat persoonlijk af. In de volgende gevallen kan iemand anders het duplicaat afhalen.

  • Voor je partner of echtgenoot die op hetzelfde adres woont. Je brengt je eigen identiteitskaart mee.
  • Voor ouderen of minder mobiele burgers. Je brengt een geschreven volmacht, de identiteitskaart van de oudere of minder mobiele burger en je eigen identiteitskaart mee.

Hoelang moet ik mijn oproepingsbrief bewaren?

De duur is niet bepaald, maar je houdt je oproepingsbrief best een drietal maanden bij. Stel dat er in het stemlokaal een fout gemaakt werd, dan kan je met je oproepingsbrief aantonen dat je wel degelijk bent gaan stemmen.

Wat als ik mijn identiteitskaart verloren of gestolen is, en ik hiervan nog geen aangifte heb gedaan?

Je doet aangifte van verlies:

  • via de snelbalie
  • bij de politie (in geval van diefstal kan je enkel aangifte doen bij de politie).

Na de aangifte ontvang je een attest van verlies waarmee je kan stemmen.

Verhuis

Ik ben ondertussen verhuisd. Waar moet ik gaan stemmen?

Je domiciliëringsadres op het moment dat de kiezerslijst wordt opgemaakt is bepalend voor de plaats waar je moet stemmen. Je gaat dus stemmen op de plaats die aangegeven is op jouw oproepingsbrief.

Ook als je ondertussen bent verhuisd, als je domiciliëringsadres ondertussen veranderd is of het adres op je identiteitskaart al aangepast is. Je kan binnenkort een terugbetaling aanvragen van de gemaakte reiskosten.

Ik ben onlangs verhuisd en kreeg een oproepingsbrief van de vorige bewoner. Wat moet ik doen?

Je brengt de oproepingsbrief binnen bij de snelbalie. Of je kan de oproepingsbrief terug op de post doen met de vermelding 'woont niet meer op het aangegeven adres'.

Ik heb geen adres (meer) in België, mag ik gaan stemmen?

Nee, als je geen adres (meer) hebt in België of je bent ambtshalve afgeschreven, krijg je geen oproepingsbrief en mag je niet gaan stemmen.

Ben je pas naar het buitenland verhuisd na het opstellen van de kiezerslijst, dan zal er wel nog een oproepingsbrief verzonden worden. Diegene die de brief ontvangt, moet deze terugbezorgen aan de snelbalie of je mag de brief ook per post versturen.

Overlijden

Ik kreeg een oproepingsbrief van iemand die overleden is. Wat doe ik?

Je schrijft op de oproepingsbrief dat de kiezer overleden is (eventueel met vermelding van datum en plaats van overlijden) en bezorgt de oproepingsbrief terug aan de snelbalie of je mag de brief ook per post versturen.

Reiskosten

Kan ik mijn reiskosten terugbetaald krijgen?

Ja, in bepaalde gevallen kan je binnenkort een terugbetaling vragen van de gemaakte reiskosten.

Verblijf in het buitenland

Op de dag van de verkiezingen ben ik voor mijn werk in het buitenland.

Als werknemer vraag je een attest van je werkgever. Ben je zelfstandig, dan stel je zelf een attest op, op briefpapier van de zaak (met vermelding van het KBO).

Dit attest dien je samen met je oproepingsbrief in bij de snelbalie vóór een bepaalde datum. Indienen kan persoonlijk of per post.

De concrete datum wordt verkiezing per verkiezing bepaald, en bekendgemaakt in de aanloopt naar de eerstvolgende verkiezingen.

Ik verblijf op de dag van de verkiezingen in het buitenland. Wat moet ik dan doen?

Je kan volmacht geven aan een andere kiezer om in jouw plaats te stemmen. Daarnaast vraag je een bewijs van verblijf bij de plaatselijke overheid, het politiekantoor, je hotel, ...

Indien gesloten op zondag, mag het eventueel ook afgeleverd zijn de dag nadien. Je kan hiervoor ook een invulformulier aanvragen bij de snelbalie.

Als je op de dag van de verkiezingen op terugweg bent, en je bent in de voormiddag nog in het buitenland, vraag je best een attest aan de inrichter van de reis.

Pas na de verkiezingen kan je de documenten die bewijzen dat je in het buitenland was, samen met je oproepingsbrief, indienen bij de snelbalie of per brief.

Europese verkiezingen 2024

Ik ben nog geen 18 jaar maar wil toch graag stemmen voor de Europese verkiezingen, kan dat?

Als je bij de verkiezing van het Europees Parlement van 2024 16 of 17 jaar zal zijn, zal je kunnen stemmen.

Je moet je niet langer inschrijven maar automatisch op de kiezerslijst staan. Deze stemming is niet verplicht.