Herinrichting Koninksemsteenweg en -straat

Op vraag van de stad Tongeren werd in 2021 door toenmalig wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer de N614a Koninksemsteenweg en -straat overgedragen in het licht van het toekomstige mobiliteitsplan. Als gevolg daarvan is een plan voor de toekomstige inrichting uitgewerkt. Het actieplan omvat een proefproject om op korte termijn specifieke lokale ingrepen te verwezenlijken die de verkeersveiligheid en -leefbaarheid zullen verbeteren.

De toelichting van dit plan aan de lokale bewoners vond plaats tijdens twee infoavonden op woensdag 8 februari 2023 en maandag 5 juni 2023 in het parochiaal centrum van Koninksem. Onderaan deze webpagina kunt u zowel de presentatie als het inrichtingsvoorstel terugvinden.

Algemene info

 • bouwheer: stad Tongeren 
 • studiebureau: Tractebel Engie
 • timing uitvoering aanpassingen: zomer 2024
 • geraamde kostprijs: € 450.000 incl. BTW
 • contact: mobiliteit@stadtongeren.be

Belangrijkste aanpassingen

Eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer in de volgende straten. Fietsers en bussen van De Lijn mogen op Koninksemsteenweg en -straat wel nog in tegenrichting rijden.

 • Koninksemstraat tussen Ruttermolenstraat en huisnummers 290/305: alleen rijden richting Ruttermolenstraat.
 • Koninksemsteenweg tussen Linderstraat en Cottalaan/Sabinuslaan: alleen rijden richting Cottalaan/Sabinuslaan.
 • Koninksemsteenweg tussen Astridlaan en Wallen R72: alleen rijden richting Astridlaan.
 • Hoefnagelstraat en Molenstraat om het parkeeraanbod en veiligheid ter hoogte van school Jeugdland te verhogen.
 • Omdraaien eenrichtingsverkeer Kogelstraat om de bereikbaarheid te verhogen en sluipverkeer te elimineren.

Fietszones (max. 30 km/u en auto’s blijven achter fietsers):

 • Koninksemstraat tussen Hoogveldstraat en huisnummers 130/141.
 • Koninksemsteenweg tussen Rode Kruislaan en Astridlaan.

Verkeerslichten op het kruispunt Koninksemsteenweg met Cottalaan en Sabinuslaan:

 • De plaatsing van verkeerslichten maakt het mogelijk om de doorsteek tussen Romeinse Kassei en Luikersteenweg via Cottalaan, Sabinuslaan en Molenstraat volwaardig open te stellen voor auto’s. De Cottalaan, Sabinuslaan en Molenstraat worden een voorrangsweg.
 • De fietssuggestiestroken op de Cottalaan en Sabinuslaan wijzigen naar fietspaden.

Fasering

Voor bouwverlof:

 • Realisatie eenrichtingsverkeer op de N614a zijde Ruttermolenstraat en zijde R72
 • Wijziging eenrichtingsverkeer Kogelstraat
 • Realisatie fietszones
 • Introductie van voorrangswijziging Rode Kruislaan

Na bouwverlof tot en met september:

 • Infrastructurele werkzaamheden kpt N614a tussen Linderstraat en kruispunt Cottalaan/Sabinuslaan
 • Realisatie eenrichtingsverkeer op de N614a ter hoogte van Freinetschool De Mijlpaal
 • Realisatie snelheidsremmers Koninksemstraat tussen Paardsweidestraat en Linderstraat

Na bouwverlof tot 2 september:

 • Markeren fietspaden Cottalaan en Sabinuslaan
 • Markeren fietssuggestiestroken Molenstraat
 • Eenrichtingsverkeer Hoefnagelstraat en Molenstraat
 • Introductie van voorrangswijzigingen op de Cottalaan (Necropolisstraat, Sint-Maternusplein, Sint-Servaasstraat) en op de Sabinuslaan (Astridlaan)

Actuele hinder

Tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt van de N614a met de Cottalaan en Sabinuslaan wordt dit kruispunt in de maand augustus volledig afgesloten. Volg de plaatselijke omleiding.

;