Vaccinaties COVID-19

Je laten vaccineren? Dat doe je zodat je opnieuw volop van het leven kunt genieten. Je doet het omdat je leven je lief is en omdat je je geliefden graag ziet. Het is een kleine moeite, maar wel belangrijk. Want hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter. Pas als 70% van de bevolking gevaccineerd is, kunnen we groepsimmuniteit bereiken.

Waar krijg ik een vaccin?

In Tongeren krijg je je prik in het vaccinatiecentrum op welzijnscampus De Motten, Dijk 118 of in Bilzen krijg je je prik in De Kimpel, Eikenlaan 25.

Openingsuren vaccinatiecentrum Tongeren

  • donderdag 30 juni: 14 tot 17 uur
  • woensdag 10 augustus: 9 tot 12 uur

Je maakt vooraf een afspraak op het nummer 012 800 303 (bereikbaar tijdens werkdagen van 9 tot 12 uur).

Openingsuren vaccinatiecentrum Bilzen

  • woensdag 27 juli: 16 tot 19 uur
  • woensdag 31 augustus: 16 tot 19 uur

Je maakt vooraf een afspraak op het nummer 089 399 680 (bereikbaar tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur)

Waarom is het zo belangrijk dat ik me laat vaccineren?

Een vaccinatie voorkomt dat je met Covid-19 besmet geraakt. Ook wie eerder al een besmetting opliep, kan opnieuw besmet raken. Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je familie, collega's en vrienden.

Hoe verloopt de vaccinatie praktisch?

Bereikbaarheid van het centrum

Parking De Velinx is voorbehouden voor het vaccinatiecentrum op welzijnscampus De Motten, Dijk 118. Een steward wacht je op en wijst je de weg naar de ingang van het centrum. Ben je minder mobiel? Laat je dan brengen door een familielid of mantelzorger en maak gebruik van de kiss-and-ride-zone. Ben je ingeschreven bij de Minder Mobielen Centrale, dan kun je ook hen contacteren. Wie met de bus komt, stapt best af aan de halte 'Luikerpoort' (tegenover De Velinx). Volg de wegwijzers tot aan de onthaaltent. Let er op dat je de looprichting volgt en voldoende afstand houdt. Zodra je binnenloopt, volg je het stappenplan. Anderstaligen die geen Nederlands kunnen mogen zich laten bijstaan door een vertaler.

Stappenplan in het centrum

Stap 1 - controle lichaamstemperatuur

Je neemt een volgnummer. Is je temperatuur hoger of gelijk aan 38°C, dan kan je niet gevaccineerd worden. Is je temperatuur wel in orde, dan neem je plaats in de ontvangstruimte.

Stap 2 - registratie identiteitsgegevens

Aan de onthaalbalie wordt je identiteit gecheckt en krijg je een gekleurd polsbandje. je volgt die kleur op het hele parcours.

Stap 3 - medische registratie

Een verpleegkundige geeft je uitleg over het vaccin en overloopt een vragenlijst over je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand.

Stap 4 - vaccinatie

Een verpleegkundige geeft je een vaccinatie in de bovenarm, draag makkelijke kledij. Je krijgt een vaccinatiekaart.

Stap 5 - opvolging en afspraak tweede inenting

Na de vaccinatie blijf je 15 minuten in de wachtruimte onder toezicht van een arts. Als je nog geen datum hebt vastgelegd voor een tweede vaccinatiemoment, dan plannen we deze voor je in. Daarna mag je naar huis.

Foto's vaccinatiecentrum

Hoe word ik opgeroepen?

4de prik immuungecompromitteerde patiënten

U ontvangt een oproepingsbrief, volg de stappen in deze brief. De brief bestaat uit 3 pagina's. De eerste pagina is een e-ticket met streepjes- en QR-code én een link naar de website om u te registreren. U kan ook telefonisch uw afspraak bevestigen op het nummer 012 800 303. Deze pagina moet u meenemen naar het vaccinatiecentrum. Als u niet op de afspraak kan zijn, kan u een andere afspraak maken. Als werknemer krijgt u betaald verlof de dag van de vaccinatie. Als u zich niet wil laten vaccineren moet u dit ook bevestigen. Op de achterzijde staat het precieze tijdstip waarop u in het vaccinatiecentrum verwacht wordt. 

Extra booster na Johnson vaccin

U ontvangt geen oproepingsbrief, maak een afspraak op het nummer 012 800 303 (dit is enkel mogelijk voor volwassenen die meer dan 3 maanden geleden hun eerste boostervaccin ontvangen hebben)

Booster 12 tot 17 jarigen

U ontvangt geen oproepingsbrief, maak een afspraak op het nummer 012 800 303 (u kunt zich enkel laten boosteren als u uw tweede prik meer dan 4 maand geleden gekregen hebt. U kunt uw booster enkel ontvangen als u een toestemmingsbrief van uw ouders heeft: https://www.laatjevaccineren.be/booster-12-17-jaar

Heeft u één van uw prikken gemist en wenst u deze nog te ontvangen?

Maak dan een afspraak op het nummer 012 800 303.

Hoe maak of bevestig ik mijn afspraak?

  • U heeft een brief ontvangen? Volg de stappen in uw brief.
  • U heeft geen brief ontvangen? Maak het afspraak op het nummer 012 800 303.

Vaccinaties thuis: Wat als ik niet in het vaccinatiecentrum geraak?

Lees meer over de thuisvaccinaties

Zijn de vaccins wel veilig?

De vaccins werden getest op tienduizenden mensen en goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap. Ze zijn van goede kwaliteit, werkzaam én veilig. Er zijn milde bijwerkingen vastgesteld maar die gaan snel voorbij. De risico’s van Covid-19 zijn véél groter!

Ik kreeg het vaccin. Kan ik last krijgen?

Soms krijg je last:

  • roodheid, pijn of zwelling in de bovenarm
  • je bent moe
  • je krijgt lichte koorts
  • je hebt hoofdpijn

Deze symptomen zijn normaal en niet erg, je kan paracetamol nemen om de klachten te verminderen.