Publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)

De conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg kunt u raadplegen via de website www.limburg.be/beleidsplanruimte en ze ligt ter inzage in het AC Praetorium, dienst wonen en omgeving – Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren.

Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020

Hoe reageren?

Schriftelijke reacties op de conceptnota kunnen ten laatste op 21 januari 2020 bezorgd worden:

  • Per e-mail aan BRL@limburg.be
  • Per brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • Door afgifte in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te Hasselt

Meer info?

Bezoek de infomarkt op 2 december 2019 van 19 tot 21 uur in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te Hasselt (toegang via Bosstraat) of surf naar www.limburg.be/beleidsplanruimte.

Gepubliceerd op woensdag 20 november 2019 14.24 u.