Ruimtelijk structuurplan Tongeren

Het ruimtelijk structuurplan Tongeren geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied. Het formuleert in grote lijnen een visie op het gebruik van de ruimte voor maatschappelijke functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, handel, landbouw,...

Het ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd door de provincie Limburg op 7 oktober 2010 en door de gemeenteraad op 29 juni 2010.

;