Samenwerkingsprotocol

In 2007 ondertekenden de stad Tongeren, de lokale politie, de Procureur des Konings en alle middelbare scholen een eerste samenwerkingsovereenkomst rond druggerelateerde thema's (DOS 'Drugbeleid op School').

In 2009 volgde een uitbreiding naar thema's zoals spijbelen, geweldpleging, diefstal,...

In 2018 vond intensief overleg plaats met de partners om de afspraken onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen. Actuele problematieken rond sexting en andere vormen van cyberpesten waren de concrete aanleiding om opnieuw samen rond de tafel te zitten. Dit bood de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, informatie te delen en mekaar te versterken in zowel het preventief als reactief aanpakken van maatschappelijke problemen op school - dit alles binnen een reëel opvoedkundig kader.

Het samenwerkingsprotocol beoogt een duidelijke en transparante manier van communicatie tussen de verschillende partijen. Ze wil een meer globale, geïntegreerde aanpak en opvolging van agressie en als misdrijf omschreven feiten (MOF) in en rond scholen realiseren. Ze heeft eveneens tot doel aanhoudend spijbelgedrag op een constructieve manier aan te pakken.