Schade bij noodweer

Voor wie?

Bent u getroffen door noodweer? Zowel als particulier of als landbouwer is het van belang dat u de nodige bewijzen verzamelt: foto's, facturen,... en dat u contact opneemt met uw verzekeringsmaatschappij.

Procedure

Schade als particulier:

  • contacteer uw verzekeringsmaatschappij
  • zijn er kosten die uw verzekering niet dekt? Neem dan contact op met de stad Tongeren via het nummer 012 800 000

Schade als landbouwer:

  • contacteer uw verzekeringsmaatschappij (hagelverzekering/brede weersverzekering)
  • voor de niet-verzekerde percelen dient u een aanvraag in voor een vaststelling ter plaatse door de Commissie voor Vaststelling van Schade aan Teelten

Zowel als particulier of als landbouwer meldt u ons uw gegevens met uw kostenraming van de schade. De stad Tongeren kan dan een erkenningsaanvraag als rampgebied indienen bij het Rampenfonds Vlaanderen. Na een eventuele erkenning door de Vlaamse regering en na publicatie in het Belgisch Staatsblad, dient u uw persoonlijk dossier in bij het Vlaams rampenfonds (particuliere schade) of bij het Departement Landbouw en Visserij (landbouwschade). U staat zelf in voor de samenstelling en het indienen van uw dossier.

 

;