Slimmere verkeerslichten Hasseltsesteenweg voor vlottere spits

Het Agentschap Wegen en Verkeer past deze maand de regeling van de verkeerslichten aan op het kruispunt van de Hasseltsesteenweg (N20) met de Cesarlaan en de Legioenenlaan.

Door deze aanpassing moet de doorstroming tijdens de spitsuren verbeteren. Buiten de spitsuren wordt het voor overstekende voetgangers dan weer veiliger oversteken omdat ze eerder en langer groen licht krijgen.

Binnen de beperkte ruimtelijke mogelijkheden op het kruispunt, werd er bekeken welke aanpassingen aan de lichtenregeling een verbetering kunnen betekenen voor de alle weggebruikers. Dit zowel op vlak van veiligheid, als op vlak van doorstroming.

Voor de Legioenenlaan is er een ontruimingspijl toegevoegd, zodat het linksafslaan voor gemotoriseerd verkeer eenvoudiger wordt tijdens de spitsuren. Voor de voetgangers werd het dan weer iets veiliger gemaakt op momenten buiten de spitsuren. Doordat het kruispunt dan rustiger is, krijgen de voetgangers 5 seconden eerder groen (‘voorstart’) ten opzichte van het overige verkeer, wanneer ze de Hasseltsesteenweg oversteken. Tijdens de spitsuren is dit niet mogelijk door de verkeersdrukte.

Tegen eind februari zouden deze aanpassingen klaar moeten zijn voor indienstname, afhankelijk van het weer.

Gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2021 12 u.