Stageattest (bijlage 4)

Is de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs vervallen? Dan kan je een stageattest ontvangen onder bepaalde voorwaarden.

Maak een afspraak

Als de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs is vervallen, kan je het praktisch examen afleggen nadat je 6 uren praktijkles hebt gevolgd in een rijschool.

Je dient een getuigschrift van onderricht in een rijschool, afgeleverd door de rijschool, en het attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs (stageattest), afgeleverd door de dienst burgerzaken, voor te leggen aan het examencentrum.

Voor wie?

Je vraagt jouw stageattest persoonlijk aan.

Voorwaarden

Een stageattest kan je krijgen wanneer je je vervallen voorlopig rijbewijs inlevert.

Procedure

Je maakt een afspraak en overhandigt het vervallen voorlopig rijbewijs aan de medewerker van de dienst burgerzaken. Je ontvangt hiervoor een ingevuld stageattest in de plaats.

Bedrag

Het aanvragen en afleveren van dit attest is gratis.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Vervallen voorlopig rijbewijs
;