Stemmen met volmacht

Hoe kan ik volmacht verlenen bij verkiezingen?

Indien u wenst te stemmen, maar niet zelf naar het stembureau kan gaan of afwezig bent, kunt u in bepaalde omstandigheden een volmacht geven aan een andere kiezer. Die kan dan in uw plaats gaan stemmen.

Om welke redenen kan ik volmacht verlenen?

U kunt alleen volmacht verlenen als u niet zelf kunt gaan kiezen:

 1. wegens medische redenen (doktersattest);
 2. om beroeps- of dienstredenen, ook als u om die reden in het buitenland bent (attest van de werkgever);
 3. omdat u het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en daarom niet aanwezig kunt zijn (attest van het stadsbestuur). Ook de gezinsleden komen in aanmerking;
 4. als u verblijft in een strafinrichting (attest van de instelling);
 5. wegens uw geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid);
 6. wegens studieredenen (attest van de onderwijsinstelling);
 7. wegens een tijdelijk verblijf (andere dan beroepsredenen) in het buitenland om privéredenen (attest van het stadsbestuur).

Welke attesten moet ik voorleggen?

Hiervoor is vermeld welk attest u voor welke afwezigheid moet voorleggen. De attesten vermeld in de punten 1, 2, 4, 5 en 6 kunt u rechtstreeks aan het door u ingevulde en ondertekende volmachtformulier hechten. U geeft die documenten samen met uw oproepingskaart aan de volmachtdrager. Die moet wel gaan stemmen in het bureau waar u bent opgeroepen. Dat kan dus verschillen van waar hij of zij zelf moet gaan stemmen.

Voor punt 3 moet u een attest afhalen op het gemeentebestuur waarin bevestigd wordt dat u schipper, marktkramer of kermisreiziger bent, of deel uitmaakt van een gezin van een schipper, marktkramer of kermisreiziger.

Voor punt 7, verblijf om privéredenen in het buitenland, moet u eerst de bewijs/bewijzen van uw afwezigheid op de dag van de verkiezingen (bv. een attest van het reisbureau, een voucher enz.) binnenbrengen bij het stadsbestuur. Als u geen bewijzen heeft van uw reis mag u een verklaring op eer afleggen bij het stadsbestuur. Aan de hand van deze stukken wordt een door de burgemeester ondertekend attest opgesteld dat u bij de volmacht moet voegen.

Aan wie kan ik een volmacht geven?

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Opgelet! Een volmachtdrager kan maar voor één andere kiezer met volmacht stemmen.

Wat moet ik doen als volmachthouder?

Als iemand u volmacht gaf om in zijn plaats te gaan stemmen, moet u zich aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen.

Bovendien moet u meenemen:

 • het ondertekende volmachtformulier;
 • uw eigen identiteitskaart;
 • uw eigen oproepingskaart (!);
 • de oproepingskaart van de volmachtgever (niet noodzakelijk maar wel handig);
 • het attest dat bij die volmacht hoort (dit wil zeggen het bewijs van de aangehaalde reden van afwezigheid).

Meer info

U moet dus alleen naar het gemeentehuis komen voor een attest van de burgemeester dat uw verblijf in het buitenland bevestigt.

Als u geen bewijzen kan voorleggen van uw reis moet u een verklaring op eer afleggen, dit kan u doen door dit aan te vinken op het volmachtsformulier.

Ook als u als schipper, marktkramer of kermisreiziger iemand met volmacht voor u wil laten stemmen moet u een attest afhalen op het gemeentehuis.

Het volmachtformulier kan u eveneens downloaden. Vul dit formulier in en onderteken het samen met de volmachtdrager. Vergeet niet dat er steeds een attest bijgevoegd moet worden dat de reden van uw afwezigheid bewijst.

De stemming is verplicht, indien u geen volmacht geeft wordt u op de lijst van afwezige kiezers geplaatst.

Loketten burgerzaken open op 26 mei

Op zondag 26 mei 2019 zijn de loketten van de dienst bevolking in het AC Praetorium uitzonderlijk open van 8 tot 16 uur. U kunt dan een duplicaat van uw oproepingsbrief en volmachten afhalen.