Met de taxi

Vanaf 01/01/2020 is er een nieuwe regeling van toepassing in verband met het individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer). Voor het uitbaten ervan heb je een vergunning nodig afgeleverd door de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is.

Aanvragen tot het bekomen van deze vergunning moeten aangetekend worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren. U kan uw aanvraag ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Mobiliteit of de aanvraag indienen via het online platform Centaurus. Maximum drie maanden na de indiening van de aanvraag ontvangt u al dan niet een vergunning.

Vanaf 1/07/2020 moet ook iedere bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert over een bestuurderspas beschikken. Die bestuurderspas wordt afgeleverd door de gemeente.

Het aanvragen van een bestuurderspas gebeurt ook bij de dienst Mobiliteit.

Bedrag

Er wordt jaarlijks een retributie geheven voor de afgifte van een taxivergunning, dit per voertuig vermeld in de vergunning.

Ook voor de bestuurderspas wordt een retributie geheven.