Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Vanaf 01/01/2020 is er een nieuwe regeling van toepassing in verband met het individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer). Voor het uitbaten ervan heeft u een vergunning nodig afgeleverd door de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is.

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen uw taxidienst uitbaten.
 • U vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar uw exploitatiezetel gevestigd is.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. U moet zelf uw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app.
 • Met een straattaxi mag u niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

 • Als u een standplaatstaxi wil uitbaten, maar de maatschappelijke zetel ligt niet in Tongeren, moet u een machtiging aanvragen bij de stad Tongeren (bovenop de vergunning aangevraagd in de gemeente waar u zetelt). De tarieven voor standplaatstaxi’s zijn vastgelegd (zie reglement onderaan deze webpagina).
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.
 • Volgende standplaatsen worden op de openbare weg voorzien met volgend aantal wagens dat aldaar respectievelijk mag stationeren: parking tegenover het station, drie parkeerplaatsen.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel u bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur aaneensluitend.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel).
 • De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden binnen de vervoerregio bepaald.

Hoe aanvragen

Vraag uw vergunning, bestuurderspas en/of machtiging standplaatstaxi aan (https://centaurus2020.vlaanderen.be/)

U moet uw nieuwe vergunning of wijzigingen van uw vergunning zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Het stadsbestuur controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager. De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd. Een machtiging voor een standplaatstaxi vraagt u aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is, ook via Centaurus2020. De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, en is hernieuwbaar.

Bedrag

Er wordt jaarlijks een retributie geheven voor de afgifte van een taxivergunning, dit per voertuig vermeld in de vergunning.

Extra: verplichte bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert op grondgebied van het Vlaamse Gewest, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.