Terrassen (reglement)

Voor wie?

Horecazaken die een terras willen plaatsen.

Procedure

De aanvraag stuurt u schriftelijk (30 kalenderdagen voorafgaand aan de gewenste ingebruikneming) naar:
Stad Tongeren
College van Burgemeester en Schepenen
Maastrichterstraat 10 - 3700 Tongeren

Bij een eerste aanvraag moet een volledig dossier gevoegd worden met plan, attesten, materiaalstalen en foto's. Bij een aanvraag tot hernieuwing volstaat het om te melden dat het om een eerder vergund terras gaat.

Bij elke wijziging van een vergund terras of bij een overname moet de vergunning opnieuw aangevraagd worden.