Buurtpreventie via WhatsApp

Online aanvragen

Inwoners van Tongeren kunnen zich verenigen in een WhatsApp-groep om het veiligheidsgevoel in hun straat, wijk of buurt te vergroten. Het schepencollege keurde de ondersteuning en omkadering voor dergelijke initiatieven goed.

WhatsApp-buurtpreventie is een burgerinitiatief door en voor burgers ter preventie van diefstal en inbraak. Het opzet is dat buurtbewoners een oogje in het zeil houden en bij mogelijk onraad buurtbewoners en politie alarmeren.

De stad Tongeren heeft een ondersteunende rol en treedt faciliterend op. De dienst Veiligheid en Preventie en de politie Tongeren-Herstappe werkten daarom samen een kader uit en zorgen voor begeleiding. Via WhatsApp-buurtpreventie kan er binnen een buurt of wijk informatie uitgewisseld worden tussen burgers en politie. Door zelf een oogje in het zeil te houden en samen met de politie alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller opgetreden worden en werken we samen aan een veilig Tongeren.

WhatsApp is een gratis berichtenservice voor smartphone. Met WhatsApp kan men snel, veilig en eenvoudig gratis berichten sturen naar meerdere personen tegelijkertijd.

Vragen over het opstarten van een buurtpreventienetwerk? Dan kunt u terecht bij Marco Swerten Inspecteur - Interventie bij de politie Tongeren-Herstappe, tel. 012 25 90 00 of via marco.swerten@police.belgium.eu of bij Bapke Taes - handhavingsambtenaar bij de stad Tongeren, tel. 012 80 01 96 of via bapke.taes@stadtongeren.be

;