Uitnodiging voor derde prik coronavaccin

Extra kwetsbare patiënten krijgen vanaf 14 september een uitnodiging voor een extra dosis. De derde prik gebeurt met het Pfizer vaccin.
Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling:
  • met aangeboren afweerstoornissen
  • die chronische nierdialyse krijgen
  • met ontstekingsziekten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken (bv. ziekte van Crohn, reumatoïde artritis)
  • die behandeld worden tegen kanker of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
  • stamcel - en orgaantransplant patiënten, ook vóór de ingreep
  • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed
Voor het opstellen van de lijsten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd: uit het Kankerregister, de ziekenfondsen en de huisartsenlijsten van risicopatiënten.
U kunt zelf nakijken of u op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be.

Wat als u niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?

Neem contact op met uw huisarts. Deze kan u altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na half september. Als u voor uw medische behandeling enkel gevolgd wordt via een specialist, kan deze contact nemen met de huisarts om u alsnog toe te voegen aan de lijst.

Gepubliceerd op maandag 13 september 2021 14.26 u.