Update verkeerssituaties in Tongeren tijdens en na het kerstverlof

Tijdens het aankomende kerstverlof liggen de infrastructuurwerken in Tongeren stil. Hieronder geven we u een overzicht van de lopende projecten en daarbij horende tijdelijke verkerssituaties.

De bouw van een fietstunnel onder de Bilzersteenweg (N730)

Begin december schoof AWV de fietstunnel onder de Bilzersteenweg. 

Sindsdien werkt de aannemer aan de riolering en de afwerking van de tunnel en de rijweg. 

De verkeerssituatie

Vanaf het kerstverlof: in 2 richtingen over de Bilzersteenweg

  • Fietsers rijden in de richting van Bilzen mee op de rijweg. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.
  • Na het kerstverlof werkt de aannemer in de berm zonder hinder voor verkeer.

In de loop van februari: opnieuw éénrichtingsverkeer richting Bilzen

  • Omleiding richting Tongeren-centrum: via de Nieuwe Steenweg en Hasseltsestenweg.
  • De aannemer legt riolering aan naar de Driekruisenstraat en werkt de rijweg en het fietspad af.

Het einde van de werken is voorzien voor voorjaar 2023, mits gunstige weersomstandigheden. 

De nieuwe riolering en veilige fietspaden voor Baversstraat (N758)

De aannemer heeft de riolering aangelegd. Het fietspad en de rijweg in de rijrichting van Tongeren zijn bijna afgerond. In het voorjaar van 2023 asfalteert hij de rijweg. 

De verkeerssituatie voor alle verkeer blijft hetzelfde zoals vandaag tot het einde van de werken. Dat is voorzien voor voorjaar 2023, mits gunstige weersomstandigheden. 

De vernieuwing van de Maastrichtersteenweg (N79)

De nutsmaatschappijen werken nog tot najaar 2023. Daarna start in dezelfde zone de vernieuwing van de wegenis tot ongeveer eind 2024. De hele periode blijft de verkeerssituatie hetzelfde zoals vandaag. 

De aanleg van de fietspaden aan winkelzone T-Forum op de Luikersteenweg (N20)

De aannemer heeft deze week het fietspad geasfalteerd en de inritten aangelegd. Alle verkeer kan in 2 richtingen over de Luikersteenweg. 

In het voorjaar van 2023, vermoedelijke vanaf maart, vernieuwen we de fietspaden aan de overkant van de Luikersteenweg. Dan gelden er opnieuw tijdelijke verkeersmaatregelen, waarschijnlijk opnieuw met een omleiding in 1 rijrichting. Daarover volgt later meer informatie.

Verkeerssituatie in Tongeren

Bekijk het dynamische overzichtsplan met alle omleidingen in Tongeren op www.wegenenverkeer.be/tongeren bij de 'Actuele hinder' van elk project. 

Gepubliceerd op vrijdag 23 december 2022 9.10 u.