Update ziekte van Newcastle

Sinds 1 augustus 2018 werden de verbodsbepalingen van het noodbesluit (dd. 2 juli 2018) voor onbepaalde tijd verlengd met de inwerkingtreding van het nieuw ministrieel besluit.

Gelijktijdig werden er ook afwijkingen toegestaan om de pluimveehandelaars in staat te stellen om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, met inbegrip op markten, teĀ hervatten en de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders mogelijk te maken. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten aan professionele pluimveehandelaars, die aan strikte voorwaarden voldoen.

Indien u vragen heeft kunt u steeds contact opnemen met de lokale controlediensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: www.fav.be .

Gepubliceerd op maandag 6 augustus 2018 8.24 u.