Uw sorteerverplichtingen als bedrijf

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u dus verschillende vuilbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval. 

De sorteerverplichting voor bedrijven om 21 afvalstromen gescheiden aan te leveren geldt sinds 1 juni 2018.

Let op!

Vanaf 1 januari 2021 komt er nog een fractie 'organische' afval bij !

De verplichting is opgenomen in het VLAREMA :

  • 20° recycleerbare harde kunststoffen;
  • 21° geëxpandeerd polystyreen (= zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur)
  • 22° folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking).

Waar naartoe met uw afval?

In principe doet u als bedrijf beroep op een private geregistreerde inzamelaar van afval. Op vindt u alle geregistreerde inzamelaars voor alle afvalstoffen.

Als uw bedrijf evenwel afval heeft dat naar ‘aard, samenstelling en hoeveelheid’ vergelijkbaar is aan het afval van huishoudens, mag uw gemeente dat bedrijfsafval ook aanvaarden via de huis-aan-huisronde voor huishoudens of op het gewone recyclagepark.

vb. beperkte hoeveelheden papier en karton of een occasionele PMD-zak.

Voor restafval geldt een specifieke limiet: maximaal 4 restafvalzakken van 44 liter.