Vaccinaties COVID-19

Je laten vaccineren? Dat doe je zodat je opnieuw volop van het leven kunt genieten. Je doet het omdat je leven je lief is en omdat je je geliefden graag ziet. Het is een kleine moeite, maar wel belangrijk. Want hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter. Pas als 70% van de bevolking gevaccineerd is, kunnen we groepsimmuniteit bereiken.

Waar krijg ik een vaccin?

 In Tongeren krijg je je prik in het vaccinatiecentrum op welzijnscampus De Motten, Dijk 118.

Waarom is het zo belangrijk dat ik me laat vaccineren?

Een vaccinatie voorkomt dat je met Covid-19 besmet geraakt. Ook wie eerder al een besmetting opliep, kan opnieuw besmet raken. Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je familie, collega's en vrienden.

Hoe verloopt de vaccinatie praktisch?

Bereikbaarheid van het centrum

Parking De Velinx is voorbehouden voor het vaccinatiecentrum op welzijnscampus De Motten, Dijk 118. Een steward wacht je op en wijst je de weg naar de ingang van het centrum. Ben je minder mobiel? Laat je dan brengen door een familielid of mantelzorger en maak gebruik van de kiss-and-ride-zone. Ben je ingeschreven bij de Minder Mobielen Centrale, dan kun je ook hen contacteren. Wie met de bus komt, stapt best af aan de halte 'Luikerpoort' (tegenover De Velinx). Volg de wegwijzers tot aan de onthaaltent. Let er op dat je de looprichting volgt en voldoende afstand houdt. Zodra je binnenloopt, volg je het stappenplan. Anderstaligen die geen Nederlands kunnen mogen zich laten bijstaan door een vertaler.

Stappenplan in het centrum

Stap 1 - controle lichaamstemperatuur

Je neemt een volgnummer. Is je temperatuur hoger of gelijk aan 38°C, dan kan je niet gevaccineerd worden. Is je temperatuur wel in orde, dan neem je plaats in de ontvangstruimte.

Stap 2 - registratie identiteitsgegevens

Aan de onthaalbalie wordt je identiteit gecheckt en krijg je een gekleurd polsbandje. je volgt die kleur op het hele parcours.

Stap 3 - medische registratie

Een verpleegkundige geeft je uitleg over het vaccin en overloopt een vragenlijst over je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand.

Stap 4 - vaccinatie

Een verpleegkundige geeft je een vaccinatie in de bovenarm, draag makkelijke kledij. Je krijgt een vaccinatiekaart.

Stap 5 - opvolging en afspraak tweede inenting

Na de vaccinatie blijf je 15 minuten in de wachtruimte onder toezicht van een arts. Als je nog geen datum hebt vastgelegd voor een tweede vaccinatiemoment, dan plannen we deze voor je in. Daarna mag je naar huis.

Foto's vaccinatiecentrum

Hoe word ik opgeroepen?

eJe krijgt de brief in de bus 1 à 2 weken voordat je verwacht wordt in het vaccinatiecentrum. Houd dus zeker goed je brievenbus in de gaten.

De brief bestaat uit 3 pagina's. De eerste pagina is een e-ticket met streepjes- en QR-code én een link naar de website om je te registreren. Je kan ook telefonisch je afspraak bevestigen op het nummer 012 800 303. Deze pagina moet je meenemen naar het vaccinatiecentrum. Als je niet op de afspraak kan zijn, kan je een andere afspraak maken. Als werknemer krijg je betaald verlof de dag van de vaccinatie. Als je je niet wil laten vaccineren moet je dit ook bevestigen. Op de achterzijde staat het precieze tijdstip waarop je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt. 

Hoe bevestig ik mijn afspraak?

Het is zeer belangrijk dat u uw afspraak bevestigt zodat er geen vaccins verloren gaan. Ook als u geen vaccin wenst te krijgen of al eentje gehad heeft vragen we dit te bevestigen.

Vaccinaties thuis: Wat als ik niet in het vaccinatiecentrum geraak?

Lees meer over de thuisvaccinaties

Zijn de vaccins wel veilig?

De vaccins werden getest op tienduizenden mensen en goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap. Ze zijn van goede kwaliteit, werkzaam én veilig. Er zijn milde bijwerkingen vastgesteld maar die gaan snel voorbij. De risico’s van Covid-19 zijn véél groter!

Ik kreeg het vaccin. Kan ik last krijgen?

Soms krijg je last:

  • roodheid, pijn of zwelling in de bovenarm
  • je bent moe
  • je krijgt lichte koorts
  • je hebt hoofdpijn

Deze symptomen zijn normaal en niet erg, je kan paracetamol nemen om de klachten te verminderen.

Wat na de vaccinatie?

Kan ik mij aanbieden als vrijwilliger om te helpen met de vaccinatie?

Heel graag! Er zijn veel vrijwilligers nodig om de vaccinatiecentra te bemannen. 

Registreren als vrijwilliger

Registreren van studenten als vrijwilliger

Moet ik de coronaregels blijven volgen als ik gevaccineerd ben?

Ja, want niet iedereen kan gelijktijdig gevaccineerd worden. Je moet de 6 gouden regels blijven respecteren om het virus tegen te gaan (mondmasker dragen, handen ontsmetten, afstand houden, activiteiten doe je buiten en denk aan kwetsbare mensen).