Veilig op de fiets

Op 22 maart start er een grote campagne rond fietsveiligheid, een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De stad Tongeren tekende hierop in, want in onze stad wordt er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat nog meer op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen.

Want fietsen levert alleen maar voordelen op.

We doen er in onze stad alles aan om dat voor iedereen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Met veilige infrastructuur en een campagne waarbij we uw hulp nodig hebben. Want u kan mee het verschil maken.

U zal binnenkort borden op bepaalde plaatsen of kruispunten in het straatbeeld zien waar een geheugensteuntje u helpt om het veilig te houden. We verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om rekening te houden met elkaar.

Gepubliceerd op dinsdag 16 maart 2021 13.29 u.