Verkavelingen

Een perceel bouwgrond of een woning kan gelegen zijn in een verkaveling.

Een verkaveling ontstaat als de eigenaar van een groter stuk grond dit opdeelt in verschillende 'kavels' of percelen. Iedere verkaveling bestaat uit een verkavelingsplan met bijhorende voorschriften.

Deze documenten kunnen geraadpleegd worden bij de dienst ruimtelijke ordening. De voorschriften leggen vast wat er gebouwd mag worden (o.a. aantal bouwlagen, stijl van de woning, bestemming,...)

;