Verkeersspiegel

De dienst mobiliteit ontvangt op regelmatige basis meldingen betreffende gevaarlijke verkeerssituaties door toedoen van slechte zichtbaarheid in het verkeer. Dit probleem kan zich zowel voordoen in een openbare context bijvoorbeeld op kruispunten en bochten als ter hoogte van private in- en uitritten. De plaatsing van een verkeersspiegel kan in sommige situaties een oplossingen bieden voor dit probleem. Daarom wordt hier de mogelijkheid geboden om een spiegel aan te vragen voor private in- en uitritten. De spiegels worden wel enkel geplaatst indien er geen andere oplossing mogelijk is (zie retributiereglement bij bijlagen).

Kostprijs

De kostprijs voor de plaatsing is afhankelijk van de ondergrond waar de spiegel geplaatst moet worden. 

  • bodem onverhard: € 465
  • bodem verhard: € 565

Aanvragen

Online aanvragen