Ik kan niet gaan stemmen in juni

Kan je op de verkiezingsdag van 9 juni 2024 niet gaan stemmen? Lees hier wat je dan doet.

Waar gaat het over?

Het is mogelijk dat je op de verkiezingsdag niet kan gaan stemmen. Wanneer je opkomstplichtig bent, moet je daar wel een geldige reden voor hebben:

 • ziekte of handicap;
 • omwille van beroepsredenen;
 • als je een activiteit als zelfstandige, markt, - foorkramer of schipper uitoefent;
 • als je van je vrijheid beroofd bent;
 • omwille van je geloofsovertuiging of een activiteit die daaruit voorkomt;
 • als je student bent;
 • bij een tijdelijk verblijf in het buitenland (bv. vakantie).

Je hebt in dat geval twee mogelijkheden: je kan jezelf laten verontschuldigen of je kan een andere stemgerechtigde een volmacht geven.

Veronschuldigen

Jezelf verontschuldigen kan tot acht dagen na de verkiezingen. Daarvoor kan je jezelf zonder afspraak aanmelden bij de snelbalie. Breng een bewijsstuk mee (bv. doktersattest, attest werkgever, boekingsgegevens, betaalbewijs, ...). Wij zorgen er vervolgens voor dat de vrederechter op de hoogte gebracht wordt zodat hij kan oordelen of de redenen voor je afwezigheid gegrond zijn.

Formulier verontschuldiging

Volmacht

De andere optie is je stem bij volmacht uitbrengen. Dat kan wanneer;

 • de volmachtkrijger stemgerechtigd is en op dezelfde kandidaten kan stemmen (dus tot dezelfde kieskring behoort);
 • de volmachtkrijger van nog niemand anders een volmacht heeft gekregen;
 • de volmachtkrijger eerst in zijn of haar eigen stembureau stemt en vervolgens pas in het stembureau van de volmachtgever.

Volmachtformulier Belgen Volmachtformulier EU-burgers

Volmachtformulier minderjarige

Om dit mogelijk te maken moet je een volmachtformulier invullen. Daarop staan de gegevens van de volmachtgever, de volmachtkrijger en wordt ook de attestering gedaan.

De attestering is afhankelijk van de reden voor het geven van de volmacht:

Reden Attestering door
Ziekte of handicap Arts met vermelding van het RIZIV-nummer
Beroepsredenen Werkgever
Activiteit als zelfstandige De burgemeester na ontvangst van een verklaring op eer
Vrijheidsberoving De gevangenisinstelling
Geloofsovertuiging Religieuze instelling
Student Onderwijsinstelling
Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland De burgemeester na ontvangst van een bewijsstuk (boekingsgegevens, betaalbewijs, ...) of een verklaring op eer

Zelfstandigen en personen die een tijdelijk verblijf in het buitenland gepland hebben, kunnen voor de attestering langskomen bij de snelbalie. Dat kan tot en met vrijdag 7 juni 2024. In de andere gevallen dien je ervoor te zorgen dat de attestering is gebeurd voor de dag van de verkiezingen.

Op de dag van de verkiezingen

Op de dag van de verkiezingen ga je als volmachthouder eerst zelf stemmen in je eigen stembureau. Nadien kan je naar het stembureau van de volmachtgever gaan en zal je gevraagd worden om daar drie zaken voor te leggen:

 • het volledig ingevulde, ondertekende en geattesteerde volmachtformulier;
 • je identiteitsbewijs;
 • je afgestempelde oproepingskaart.

Het is dus belangrijk dat je als volmachthouder je eigen oproepingsbrief laat afstempelen zodat je in het stembureau van de volmachtgever kan bewijzen dat je zelf al gestemd hebt. 

Je kan geen volmacht uitoefenen als je enkel de digitale oproepingsbrief op het scherm van je smartphone toont, je dient deze hiervoor af te drukken.

Veelgestelde vragen

Ik vertrek nu al op reis naar het buitenland. Kan ik mijn volmacht al regelen?

Ja, dat kan. Je kunt het volmachtformulier al downloaden of afhalen, invullen en eventueel je afwezigheid al attesteren.

Kan een minderjarige kiezer een volmacht geven voor de Europese verkiezingen?

Ja, deze kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer. Zelf kan een minderjarige kiezer enkel een volmacht kunnen uitoefenen voor een andere minderjarig of Europese kiezer.

Wat moet de persoon die de volmacht heeft gekregen meenemen naar het stembureau?

 • het volledig ingevulde, ondertekende en geattesteerde volmachtformulier;
 • je identiteitsbewijs;
 • je afgestempelde oproepingskaart.

Ik heb een volmacht gekregen. Waar moet ik stemmen?

Je stemt eerst voor jezelf in je eigen stembureau.

Daarna ga je stemmen in het stembureau dat is aangegeven op de oproepingsbrief van de persoon die je een volmacht heeft gegeven. De naam van de volmachtgever staat vermeld op de namenlijst van dat specifieke stembureau.

Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

;