Verkoop perceel grond gelegen te Riemst - notaris Hougaerts & Peyls

Verkoop van een perceel landbouwgrond gelegen ter plaatse genaamd "Aen de Heere Straet", gekadastreerd volgens kadaster sectie A, nummer 0029BP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van eenentwintig aren zes centiaren (21a 6ca).

Het perceel is vrij van pacht en gedeeltelijk gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gvg, Ag, Gmo, Gvkr, Gvv.

De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag. Elke inschrijving moet tegen ontvangstbewijs overhandigd worden bij het kantoor van notarissen Hougaerts & Peyls te Tongeren, Sint-Maternuswal 1, uiterlijk 11 februari 2022 om 16 uur. De inschrijvingen worden geopend door de notaris op 15 februari 2022 om 15 uur bij het kantoor van de notaris in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen moeten gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver.

De instelprijs is € 9.500.

Meer info via www.notarishougaerts.be 

Gepubliceerd op maandag 27 december 2021 14.48 u.