Verordening woonkwaliteit

De verordening woonkwaliteit biedt een duidelijk en eenduidig kader met richtlijnen waaraan alle te realiseren of verbouwen wooneenheden dienen te voldoen. Het kan gaan om nieuwbouw van woningen, appartementen of studio´s, het opsplitsen van woningen of de functie van een pand of ruimte wijzigen. Ook bij een vergunning plichtige verbouwing van een bestaande woning dient de woning te voldoen aan de verordening woonkwaliteit.

In de verordening zijn minimum normen vastgelegd betreffende de nodige functies in een woning zoals de woonkamer, de keuken, slaapkamers, de badkamer, berging etc. De oppervlakte- en hoogtematen, grootte van daglichtopeningen, ventilatiemogelijkheden zijn bepaald. Tevens is informatie opgenomen ten aanzien van de toegankelijkheid.

Geïnspireerd door de eigenheid en de drie te onderscheiden zones, centrum, stedelijke wijken binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied en het gebied daarbuiten met de dorpen, zijn enkele aspecten verschillend gedifferentieerd voor deze zones.

;