Volwassenenonderwijs

U wil zich heroriënteren op de arbeidsmarkt of een hobby (verder) ontwikkelen. Voor iedereen is er wel een opleiding of een vorming. U kunt hiervoor terecht in het volwassenenonderwijs, een socio-culturele organisatie, een vormingsorganisatie, de VDAB,...

Aanbieders Nederlands als tweede taal (NT2)

Tweedekansonderwijs

Beroepsgerichte vorming

Vrijetijdsgerichte vorming