Werken Oudstrijdersstraat - Neremweg - Overhaemlaan - Prinsenweg en Beekweg

Van maandag 26 augustus t.e.m. maandag 30 september voert Engie Fabricom in opdracht van Telenet graafwerken uit (glasvezelkabel naar Base antenne op de Beekweg).

De werkzone omvat achtereenvolgens Oudstrijdersstraat (zijde Jeker), Neremweg (zijde oneven huisnummers), Overhaemlaan (zijde oneven huisnummers), Prinsenweg (tussen Overhaemlaan en Beekweg) en Beekweg (t.h.v. kruispunt Prinsenweg).

Er wordt gewerkt (telkens van 7 tot 16 uur) in 9 fasen om de hinder te beperken. Ter hoogte van de werken zal telkens beurtelings verkeer (met verkeerslichten) mogelijk zijn. Op de Oudstrijdersstraat tussen Tiende Meistraat en Neremweg en op de Begijnestraat tussen Tiende Meistraat en Neremweg zal tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden in functie van een vlotte doorgang op de Neremweg. Bedrijven blijven toegankelijk.

Gepubliceerd op woensdag 21 augustus 2019 13.53 u.