Wilt u ook lid worden van de GECORO?

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) zoekt nog leden voor haar raad. Ze zoeken zowel deskundigen als vertegenwoordigers van uiteenlopende verenigingen. Als lid van de adviesraad wordt u betrokken bij het ruimtelijk beleid in onze stad.

De GECORO bestaat uit deskundigen en afgevaardigden uit volgende maatschappelijke verenigingen:

 • milieu en natuur
 • werkgevers
 • werknemers
 • zelfstandigen
 • handelaars
 • landbouwers

Bent u geïnteresseerd in ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling en wilt u graag mee vorm geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van Tongeren? Heeft u tijd om regelmatig dossiers voor te bereiden en aan vergaderingen deel te nemen (2-5 per jaar)? Heeft u aantoonbare ervaring en deskundigheid of bent u lid van een vereniging met betrekking tot een van hoger vermelde maatschappelijke geledingen? Dan zijn wij op zoek naar u!

Stel u kandidaat als effectief lid samen met een plaatsvervanger en stuur ons volgende gegevens:

 • curriculum vitae van het effectief lid
 • curriculum vitae van de plaatsvervanger
 • deskundigheid inzake ruimtelijke ordening (indien u zich kandidaat stelt als deskundige)
 • tot welke maatschappelijke vereniging u behoort
 • motivatie

De schriftelijke kandidaturen kunnen tot uiterlijk donderdag 25 april 2019 ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren.

Voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw Rebecca Duysens, stafmedewerker stadsontwikkeling - tel. 012 800 186 - gecoro@stadtongeren.be

 

Gepubliceerd op dinsdag 19 maart 2019 11.36 u.