2022 06 23 Naar een toekomstbestendige ouderenzorg in Tongeren en Borgloon

Op 30 augustus en 2 september 2021 namen de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon de principiële beslissing om te fuseren op 1 januari 2025. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een strategisch kader en de verdere stappen voor de fusie.

De lokale besturen van Tongeren en Borgloon staan elk in voor de uitbating van een woonzorgcentrum:

  • Tongeren: woonzorgcentrum De Motten;
  • Borgloon: woonzorgcentrum Bloesemhof.

In het raam van de nakende fusie werd eerder al een eerste stap in de samenwerking tussen beide woonzorgcentra gezet. Zo worden de maaltijden van de bewoners van woonzorgcentrum Bloesemhof – tot ieders tevredenheid - bereid in de keuken van De Motten.

De vergrijzing van de bevolking brengt een aantal maatschappelijke uitdagingen met zich mee die een toekomstbestendig ouderenbeleid noodzakelijk maken. Zeker voor wat betreft de residentiële ouderenzorg.

Daarom wordt, met externe begeleiding van de PROBIS Group, onderzocht welke stappen moeten worden gezet voor een intensievere samenwerking tussen of integratie van beide woonzorgcentra.

Beide lokale besturen kiezen er uitdrukkelijk voor om in hun steden het openbaar aanbod te vrijwaren, waar mogelijk te versterken en zélf residentiële ouderenzorg te blijven aanbieden op hun grondgebied. Uitgangspunt is dat elke oudere in Tongeren of in Borgloon verder moet kunnen blijven rekenen op een betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke residentiële zorg.

Een verdere samenwerking tussen, of integratie van beide woonzorgcentra zal niet gepaard gaan met een verlies aan arbeidsplaatsen of woongelegenheden. Daarenboven wensen beide lokale besturen de voorwaarden voor alle medewerkers om goede zorg te kunnen verlenen, maximaal te vrijwaren. Ook dat is een uitdrukkelijke beleidskeuze.

Met het recent opgestarte traject om de krachten te bundelen, werken beide besturen samen verder aan een toekomstbestendige residentiële ouderenzorg op hun grondgebied.

;