Aanbod Dementie

In Vlaanderen wonen meer dan 120.000 mensen met een bepaalde vorm van dementie.

Dat aantal neemt jaar na jaar toe omdat ook de levensverwachting stijgt.

De verzorging van en het omgaan met mensen met dementie is moeilijk, vraagt heel wat inspanning en is een emotionele taak. Zowel voor de persoon zelf, als zijn of haar omgeving en de mantelzorgers kan het een hele opgave zijn.

Bij personen met dementie is angst een emotie die heel veel voorkomt. Zij leven immers in een voor hen onvoorspelbare wereld, met onbekende mensen, plaatsen en voorwerpen.

Bovendien worden ze constant geconfronteerd met datgene dat ze niet meer kunnen.

Waar het heden hen angst bezorgt, brengt het verleden hen tot rust.

Het geheugen uit de kindertijd en de jongvolwassenheid blijft het langste bewaard.

Herinneringen uit deze periode vormen dan ook een mooi vertrekpunt om contact te maken met mensen met dementie. Praten over het recente verleden heeft doorgaans weinig zin.

Het doelbewust ophalen van herinneringen, noemt men ‘REMINISCENTIE’. Een voorwerp, een foto, een geur, … activeert een herinnering aan het verleden en vormt de basis voor een gesprek of activiteit.

Als stadsarchief kunnen we helpen in de strijd tegen dementie. Met oude foto’s en voorwerpen kunnen we helpen herinneringen uit het verleden opnieuw te laten herleven.

Vanuit dit standpunt vertrok het stadsarchief, toen het in 2017 besloot een project op te starten rond dementie. We noemden het ‘ONVERGETELIJK’. 

Allereerst maakten we een dementievriendelijk inspiratieboekje

Herinneringen ophalen aan een mooie tijd: kattenkwaad uithalen op school, de eerste job, kinderen, familiefeesten,.. het kan verrijkend zijn voor mensen met dementie en iedereen die met hen omgaat.

Het is een leuke manier om het contact te verbeteren: samen praten over het leven van vroeger, samen mijmeren, samen liedjes zingen,…

Het boekje werd indertijd gratis aangeboden en kan nog steeds ontleend worden in het stadsarchief.

Met de publicatie van het boekje stopte het verhaal echter niet. Het project werd uitgebreid en we maakten het voor mantelzorgers en rusthuizen mogelijk om een kist of koffertje met gebruiksvoorwerpen uit ‘de tijd van toen’ gratis te ontlenen in het stadsarchief. 

Deze ‘herinneringenbox’ bevat voorwerpen die de aanzet kunnen vormen tot een goed gesprek, wanneer mensen met dementie ze kunnen vastnemen en vertellen wat ze er nog over weten of hoe ze het gebruikten.

De voorwerpen in de kist zijn zeer gevarieerd, van een oude koffiemolen en blaasgalg, tot een map met oude foto’s van Tongeren. Voor wie de kist te groot of te omslachtig is, is het ook mogelijk om een koffertje te ontlenen, met enkele voorwerpen erin naar keuze.

Verder beschikken we ook over 3 platenspelers, met platen met muziek uit de jaren ’50, ’60 en ’70, die eveneens gratis ontleend kunnen worden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle Vandoren via veerle.vandoren@stadtongeren.be

;