Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Heb je een attest van hoofdverblijfplaats (woonst) met of zonder historiek nodig?

Doe je aanvraag online (met historiek) (zonder historiek) of via de snelbalie

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van hoofdverblijfplaats opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

 • op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister
 • op 'Mijn Burgerprofiel', de online toepassing van de Vlaamse overheid (rubriek ‘Attesten en vergunningen’)
 • het e-loket van uw gemeente.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen. In bepaalde gevallen kunnen advocaten, notarissen, … wel een online aanvraag indienen mits vermelding van de wettelijke basis. Het gemeentebestuur zal op basis hiervan beslissen of het al dan niet kan worden afgeleverd.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Veelgestelde vragen

Kan ik als niet-Belg online een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen?

Ja. Je hebt wel een elektronische verblijfskaart nodig.

Waarvoor heb ik een attest van hoofdverblijfplaats nodig?

De mutualiteit, de belastingen of andere overheden kunnen je vragen je huidige domicilieadres, al dan niet met historiek, te bewijzen. Dat kun je doen met een attest van hoofdverblijfplaats. Je kunt er ook mee bewijzen dat je samenwoont op hetzelfde adres.

Ik zoek het adres van een ander persoon. Wat moet ik doen?

Zoek je het adres van een ander persoon, dan kun je dat vragen aan de dienst burgerzaken met de reden waarom je dit adres opvraagt. Bijvoorbeeld een adresopzoeking in het kader van een gerechtelijke procedure. De dienst burgerzaken beoordeelt elke aanvraag. Je doet de aanvraag online, per mail of per brief.

Kan ik een attest van hoofdverblijfplaats laten legaliseren?

Je kan door hier te klikken een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen voorzien van een digitale legalisatie of apostille door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kan ik een vertaling krijgen van een attest van hoofdverblijfplaats?

De dienst burgerzaken kan je bij je attest een vertaaldocument geven. Dat kan wanneer je je attest in een ander land van de Europese Unie moet afgeven. Je vraagt het vertaaldocument per mail of telefonisch aan.

Aanvaardt de ontvanger in de andere lidstaat het vertaaldocument niet of heb je bijvoorbeeld je attest nodig omdat je wilt huwen in een land van buiten de Europese Unie, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler. In de databank van FOD Justitie kan je zelf een beëdigde vertaler zoeken. 

 

;