Droogteschade aan de woning

Wanneer je droogteschade hebt aan je woning kan je dat melden bij het 'Registratiepunt voor droogteschade aan de woning' bij de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Droogteschade kan bijvoorbeeld een verzakking zijn of scheuren en barsten in binnenwanden of buitengevels. 

Met de informatie uit het registratiepunt wil men de relatie tussen de schadegevallen, de vochthuishouding en de samenstelling van de bodem en ondergrond beter in beeld krijgen. 

Aan de registratie wordt geen advies, noch expertise gekoppeld voor een specifiek schadegeval. De meldingen dragen wél bij tot de inventarisatie van de aard, de oorzaken, de spreiding en het aantal schadegevallen van scheuren en barsten aan woningen in Vlaanderen, doorheen de tijd. Bedoeling is om op termijn ervoor te zorgen dat woningen en funderingen voldoende afgestemd zijn op de ondergrond.


Je kan voor informatie en registratie terecht op het Registratiepunt voor droogteschade

;