Eerstelijnspsychologische zorg

De netwerken geestelijke gezondheid creëren een vlot toegankelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen met milde tot matig ernstige psychische problemen. Deze psychologische hulpverlening richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Voor individuele sessies bij een geconventioneerd klinisch psycholoog of orthopedagoog betaal je (vanaf 1 februari 2024) als je ouder bent dan 23 jaar 11 euro per sessie. Bij recht op verhoogde tegemoetkoming betaal je 4 euro per sessie. Je kan ook gebruik maken van een groepsaanbod van 2,5 euro per sessie. De eerste individuele sessie is kosteloos.

Om kinderen en jongeren sneller en makkelijker psychologische zorg aan te bieden, kunnen zij vanaf 1 februari 2024 gebruikmaken van een gratis aanbod bij eerstelijnspsychologen en orthopedagogen voor lichte tot matige psychologische klachten.

Vind hier een eerstelijnspsycholoog voor volwassen en ouderen.

Volwassenen

Vind hier een eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren.

Kinderen

Vind hier meer informatie over het groepsaanbod.

Groepsaanbod

;