Financiële hulp

Naast het toekennen van leefloon heeft ieder sociaal huis wel de mogelijkheid om een aantal vormen van financiële steun te voorzien. Elk sociaal huis beslist hier zelf over de aard en het bedrag van de bijkomende steun. 

De steunverlening zal afgestemd worden op iedere individuele situatie en toegekend worden op maat van de aanvrager. 

De verschillende vormen van tussenkomsten zijn:

  • dringende steun, overbruggingssteun 
  • tussenkomst woonkosten (verhuiskosten, huurwaarborg...)
  • tussenkomst medicatie
  • tussenkomst energiekosten
  • eenmalige steun (bv. aankoop bril)

Voor het verlenen van deze bijkomende tussenkomsten is er steeds een individuele beslissing nodig van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, afhankelijk van de eigen situatie van de aanvrager. 

Deze tussenkomsten worden bijgevolg niet automatisch en niet aan iedereen toegekend. Elke aanvraag wordt onderzocht door een maatschappelijk werker. 

Voorwaarden

U dient effectief in Tongeren te wonen.

Indien u beschikt over lage inkomsten waarmee u onmogelijk in staat bent maandelijks rond te komen, kan rekening houdend met uw inkomsten, bekeken worden welke vormen van steun mogelijk zijn. De maatschappelijk werker start een sociaal onderzoek om te bekijken of steunverlening mogelijk is en zo ja in welke vorm dit kan gebeuren. 

Procedure

Indien u voor de eerste keer naar het sociaal huis komt, dient u zich aan te melden aan het onthaal. De medewerkster van het onthaal verwijst u hierna door naar de juiste maatschappelijk werker. 

Wat meebrengen

Recente inkomensbewijzen van uzelf en alle andere gezinsleden zullen steeds opgevraagd worden. Die kan u reeds meebrengen. De maatschappelijk werker zal u bij aanmelding een aantal gegevens vragen die nodig zijn om een sociaal onderzoek te starten. Dit kan in iedere situatie anders zijn.