Gebreken aan de huurwoning

Elke woning die bewoond wordt moet voldoen aan de minimum eisen van kwaliteit, comfort en veiligheid.

Wat kunt u doen ?

Indien de woning die u huurt ernstige problemen vertoont en er herstellingswerken noodzakelijk zijn volgt u best het onderstaande stappenplan:

  • Maak een lijstje met de problemen en maak eventueel foto´s van de gebreken.
  • Ga na wie de herstellingen moet (laten) uitvoeren: jij zelf of de verhuurder. Dat kan je nagaan in de huurwetgeving en via Woninghuur Vlaanderen.
  • Als je de herstelling zelf moet uitvoeren, meldt dan schriftelijk (per e-mail of aangetekende brief) aan de verhuurder hoe en wanneer je dit wil doen. Vraag daarbij om een schriftelijke toestemming om de geplande werken uit te mogen voeren.
  • Als de verhuurder de herstellingen moet uitvoeren breng hem daarvan op de hoogte en vraag om herstel. Spreek met de verhuurder af wanneer de herstelwerken kunnen plaats vinden. Noteer de datum en de wijze waarop u contact heeft met de eigenaar, bijvoorbeeld “telefonisch contact op 1 februari 2022, WhatsApp op 10 februari 2022. Bewaar je berichten.
  • Als de verhuurder niet het nodige onderneemt rond de herstelwerken, breng hem dan schriftelijk per aangetekende zending op de hoogte van de problemen aan je woning en vraag hem om de nodige herstellingen te doen. Stel daarbij een termijn voor de uitvoering of een reactie, bijvoorbeeld 14 dagen. U kunt hiervoor de voorbeeld brief in bijlagen gebruiken. Voeg een kopie van de foto’s van de gebreken toe aan de brief.

Indien het niet duidelijk is en je nog vragen hebt kan je voor advies terecht bij het woonloket van Tongeren, het OCMW of het huurderssyndicaat.

Wat als de gebreken niet worden hersteld ? 

Als je er niet samen met de verhuurder uit geraakt dan kan je de gebreken aan de woning melden bij het Woonloket. Daar kan je ook een kwaliteitskeuring van je woning aanvragen, dit is de zogeheten “conformiteitskeuring”.

De gemeente vraagt altijd een schriftelijke aanvraag van een kwaliteitskeuring. Je kan een aanvraagformulier voor een kwaliteitskeuring vinden in bijlage.

Wat gebeurt er als je een kwaliteitskeuring van je woning aanvraagt ? 

Je krijgt informatie over de procedure en mogelijke gevolgen van de keuring. Er wordt een afspraak gemaakt met medewerkers van de dienst Huisvesting voor een bezoek bij je thuis, dit heet het vooronderzoek. Ter plaatse wordt samen met jou gekeken naar de ernst van de toestand, of er nog andere gebreken worden opgemerkt, enzoverder.

De medewerkers leggen uit wat je zelf kan of moet doen, wat de procedure en de gevolgen in de praktijk voor jou inhouden.

De gemeente kan na het vooronderzoek de waarschuwingsprocedure of de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid toepassen. Deze procedures zijn gratis.

U heeft ook de mogelijkheid om een verzoeningsprocedure te starten via de vrederechter, daarbij is de gemeente geen partij. Informatie over de verzoeningsprocedure kunt u vinden via verzoeningsprocedure via de vrederechter

;