Gemeenschapswacht-vaststeller

Wie

Met hun typische paarse uniformen en vriendelijke gezichten zijn onze gemeenschapswachten graag gezien en dragen ze bij tot de veiligheid en leefbaarheid in Tongeren.

Ze komen in alle straten in het centrum en de wijken. Ze luisteren, informeren, sensibiliseren en treden preventief op in het kader van veiligheid en overlast.

Zij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt, zorgen voor een vorm van sociale controle en verhogen het veiligheidsgevoel.

Wat doen ze?

De gemeenschapswachten zijn multi-inzetbaar. 

Veiligheid

  • ze zijn aanwezig in de winkelstraten
  • ze zijn aanwezig bij de wekelijkste markt 
  • ze zijn aawezig bij grotere evenementen

Leefbaarheid

  • ze onderzoeken overlastproblemen bv. leegstaande panden, sluikstorten,...
  • ze voeren controles uit op het openbaar domein
  • ze melden defecten op het openbaar domein
  • ze labelen fietsen
  • ze ondersteunen preventieve acties zoals bv. hondenpoep, gauw- en fietsdiefstallen, verslavingsproblematieken, zwerfvuil,...
  • ze zijn het aanspreekpunt op straat en beantwoorden vragen van inwoners en toeristen

Contact

gemeenschapswacht@stadtongeren.be 

;