Renovatiepremie

Reglement gemeentelijke renovatiepremie voor leegstaande en verwaarloosde woonruimte in handelshuizen en eengezinswoningen 2019.

Met de renovatiepremie heeft de stad Tongeren als doel een ondersteuning te bieden voor de renovatie van woningen die geregistreerd staan als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar. 

Voor wie ? 

Eigenaars van de geregistreerde woningen die deze woningen gaan renoveren. 

Voorwaarden

Om voor de renovatiepremie in aanmerking te kunnen komen moet onder andere voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: 

  • de woning dient grondgebonden te zijn;
  • of de woning is gelegen op de eerste verdieping aan de straatzijde boven een handelsruimte die effectief in gebruik is voor handel; 
  • het pand moet hoofdzakelijk als woning vergund zijn; 
  • het pand moet geregistreerd staan als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar; 
  • het pand moet tenminste 20 jaar oud zijn; 

Na de werken moet de woning voldoen aan de minimumeisen van comfort, veiligheid en kwaliteit zoals gesteld in de Vlaamse Codex Wonen. 

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de onderdelen waarvoor de premie kan worden aangevraagd staan in dit reglement omschreven. 

De aanvraag

de aanvraag dient schriftelijk per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs te gebeuren en gericht zijn aan 

Stad Tongeren

dienst Huisvesting

Maastrichterstraat 10

3700 Tongeren

Bedrag

de premie bedraagt max. 10.000 euro

;