Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

NIEUW- Inspraakperiodes over projecten in uw buurt op een rijtje

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema's (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) .
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    - het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    - de federale overheid
    - een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/ vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en
processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

;