Jeugdraad

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan voor de stad en meer specifiek voor de jeugd van Tongeren. Ben je 16 jaar of ouder en heb je een tof idee? De jeugdraad helpt je graag met de uitwerking ervan.

Als adviesorgaan geeft de jeugdraad advies over jeugdgerelateerde thema’s. In sommige gevallen worden zij ook door andere diensten en organisaties gevraagd om advies te geven.

Tenslotte is de jeugdraad ook het ondersteuningsorgaan voor onze lokale jeugdverenigingen. Deze laatsten kunnen op er terecht voor allerlei subsidies.

;