Leefloon

Als u geen of een te laag inkomen heeft, kunt u een basisinkomen van het OCMW krijgen. Dat heet leefloon.

U kunt een aanvraag indienen voor een leefloon in het Sociaal Huis 'De Semper'. We onderzoeken uw situatie en bekijken of u recht heeft op een leefloon.

U moet bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden voldoen op vlak van nationaliteit, leeftijd en verblijfplaats. U moet ook bereid zijn om te werken, een (taal)opleiding te volgen of deel te nemen aan een project.

Het bedrag van het leefloon hangt af van uw situatie. Bent u samenwonend, dan ontvangt u bijvoorbeeld een lager bedrag dan iemand die alleen woont.