Meldpunt everzwijnen

Heeft u everzwijnen gezien of hebben zij schade berokkend? Meld dit dan via het meldpunt-everzwijnen!

Everzwijnen zijn sterk in opmars in Limburg. Ze kunnen aangereden worden in het verkeer; schade aanbrengen aan landbouwgewassen (vreetschade maïs) en weilanden (wroeten naar aardwormen), maar ze durven ook private tuinen om te woelen op zoek naar wat lekkers.

Waarnemingen melden

Waarnemingen van en schade door everzwijnen meld u bij het meldpunt-everzwijnen.

Vermeld zeker het aantal everzwijnen dat u heeft gezien, het tijdstip en de plaats van de waarneming en stuur eventueel foto’s door. Deze gegevens worden gebruikt door de wildbeheerseenheden zodat zij hun beheer op de populatie kunnen afstemmen.

Meldingen van schade geven niet automatisch recht op een schadevergoeding. U vult de formulieren online in via de website van het Agentschap Natuur en Bos.

Afhandeling melding

De melding kan gedaan worden aan de milieudienst via mail naar milieu@stadtongeren.be  of telefonisch via het nummer 012 80 01 51.

Rebo, het Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning heeft als taak om het lokaal meldingsnetwerk te ontwikkelen en om snel te reageren na een melding:

  • Enkel in de randzones (waar everzwijnen nog maar pas aanwezig zijn)
  • In kaart brengen van de situatie op het terrein
  • Lokale beheerders (jagers, WBE's,…) helpen bij het uitstippelen van maatregelen
  • Zoeken naar breed gedragen samenwerking tussen stakeholders
  • Opvolgen en bijsturen van de ondernomen acties

Contactgegevens Rebo: 02/553.12.69 - everzwijn@vlaanderen.be 

;