Over onze school

GBS De Boomhut is een gezellige, kleine dorpsschool in het hart van Mal waar iedereen elkaar kent. Deze familiale sfeer vind je terug in het warme contact tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Het welbevinden van de leerlingen staat centraal. Het is belangrijk dat kinderen graag naar school komen, dat ze graag leren en op onderzoek gaan, en dat ze in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen groeien als persoon.

Onderwijs op maat

Dankzij de kleinschaligheid van onze school kunnen wij onderwijs op maat verzorgen. De opvoeding gebeurt door het hele team van leerkrachten, zorgleerkrachten en externe ondersteuners (CLB, ondersteuningsnetwerk, logopedisten, …). Samen staan we sterk om elk kind een aangepaste opvoeding te geven en ze zo te helpen ontplooien. Soms betekent dit wat meer ondersteuning, soms juist wat meer uitdaging. De school staat in alle gevallen klaar met raad en daad. 

Groeien in geborgenheid

Een kleinere school geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dit is ontzettend belangrijk voor hun welbevinden. Wij willen elk kind voldoende aandacht geven, daarom kiezen we bewust voor kleine klasgroepen. De kleinschaligheid werkt ook drempelverlagend, voor zowel kinderen als ouders. Wij hechten veel belang aan het betrekken van de ouders bij de opvoeding van het kind. We communiceren via online kanalen zoals Smartschool, maar vinden het ook belangrijk dat we ouders regelmatig ontmoeten. Dit kan een korte babbel zijn bij het ophalen van de kinderen of een langer gesprek indien nodig.

Creatieve samenwerking 

Onze leerkrachten werken graag samen met elkaar of andere socio-culturele partners (jeugdbewegingen, toneel- en muziekverenigingen, lokale handelaren, …) om creatieve projecten op poten te zetten. Zo ontstaan de leukste kruisbestuivingen waar leerlingen niet alleen iets van bijleren, maar ook ontdekken welke talenten of interesses ze hebben buiten de typische schoolvakken. Zo organiseren we onder andere schaaklessen voor onze leerlingen, werken we elk jaar schoolbreed volgens een creatief jaarthema en organiseren we regelmatig didactische uitstappen voor onze leerlingen. 

Ervaringen van ouders...

Marijke, mama van Lucie : “Mijn eerste kennismaking met de school was meteen heel positief. We werden uitgenodigd voor een gesprek met de directeur die ons een persoonlijke rondleiding gaf en de klassen liet zien. Omdat we midden in het jaar verhuisden was ik wat nerveus hoe onze 3-jarige kleuter dit zou ervaren. Maar we moesten ons geen zorgen maken, want de juffen hebben haar super goed opgevangen. De zorgjuf nam extra tijd voor haar en je merkte dat ze zich steeds meer thuis ging voelen. Het grappige is dat ook grotere kinderen goeiedag zeggen als we in het dorp of sporthal zijn. Iedereen lijkt elkaar te kennen en dat vinden wij een heel fijn gevoel!” 

Elke, mama van Feline en Mirthe : “Voor ons was het vooral de sterke zorg en het mooie 'kindvolgsysteem' in de school dat opviel. Hierdoor kon onze oudste dochter prima vooruitgang boeken en werd ze door de zorgjuf wekelijks ondersteund en op maat geholpen bij de voor haar belangrijkste werkpunten. Ook onze jongste dochter wordt op een soortgelijke manier extra uitgedaagd met sterkere oefeningen. De communicatie verloopt steeds erg vlot, met voldoende uitleg over het zorgproces en het reilen en zeilen van onze meisjes in de school!” 

Benieuwd naar onze school? 

Kom kennismaken met GBS de Boomhut! Wij zijn een kleinschalige school waar er tijd en ruimte is voor ieder kind! Wij verwelkomen graag kinderen uit de streek voor een kennismaking.

Breng ons een bezoekje!

;