Schuldhulpverlening

Lukt het niet om uw budget zelf te beheren, dan kunt u een beroep doen op het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding beheert u nog steeds zelf uw budget. Bij budgetbeheer neemt een maatschappelijk werker het van u over.

Procedure

  • Ga langs bij het OCMW. Daar zal een maatschappelijk werker nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn.
  • Komt u in aanmerking, dan zal de maatschappelijk werker een inventaris opstellen van¬†alle inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.¬†Daarna wordt een budgetbeheerrekening geopend.
  • Alle inkomsten worden op deze rekening gestort. De maatschappelijk werker beheert de rekening en zal er alle kosten en eventuele schulden mee betalen.
  • U ontvangt leefgeld voor dagelijkse uitgaven.
  • De maatschappelijk werker onderhandelt met schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en trachten een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.