Schuldhulpverlening

Eenmalige schuldbemiddeling

Wanneer de cliënt een factuur heeft ontvangen, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisfactuur, een eindafrekening van gas en elektriciteit of water, belastingen,… die hij/zij niet onmiddellijk of in een keer kan betalen, kan die beroep doen op een eenmalige schuldbemiddeling. De hulpverlener bekijkt samen met de cliënt wat een haalbare afbetaling is. In overleg met de cliënt wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten en de uitgaven. De hulpverlener zal het voorstel tot afbetaling bemiddelen met de schuldeiser. Van zodra er akkoord tot afbetaling bereikt is met de schuldeiser, dient de cliënt de afgesproken afbetaling stipt na te komen. De hulpverlener zal benadrukken dat het belangrijk is om zich aan het afbetalingsplan te houden.

In eerste instantie zal de situatie niet verder opgevolgd worden door de hulpverlener. Voor verdere vragen of problemen kan de cliënt de hulpverlener steeds contacteren.


Budgetbegeleiding

De budgetbegeleiding heeft als doel tot een samenwerking te komen tussen de hulpverlener en de cliënt om een evenwicht te bekomen in de financiële situatie van de cliënt.

De cliënt beheert binnen budgetbegeleiding zelf zijn budget. De cliënt ontvangt zelf zijn inkomsten en voert met ondersteuning van de hulpverlener de betalingen uit. De hulpverlener zal met raad en daad de cliënt bijstaan. De cliënt zal samen met de hulpverlener een budgetplan opstellen, zodat uitgaven gepland kunnen worden en schulden kunnen afbetaald worden.


Budgetbeheer

Wanneer de cliënt om een of andere reden moeite heeft om zijn eigen budget/eventuele schulden correct te beheren en af te betalen kan budgetbeheer een mogelijke oplossing zijn.

Het doel van budgetbeheer is hetzelfde als dat van budgetbegeleiding. De hulpverlener beheert de inkomsten uitgaven van de cliënt in samenspraak met de cliënt. De cliënt zal in dit hele verhaal intensief betrokken worden en draagt zijn eigen verantwoordelijkheid in het hele hulpverleningsproces.

Budgetbeheer is een proces van samen zoeken naar een duurzaam evenwicht in het budget.

Vanaf de opstart van het budgetbeheer zal er aandacht besteed worden aan afbouw zodat de cliënt na verloop van tijd zijn budget terug zelfstandig kan beheren.

Budgetbeheer lijkt voor een stuk op budgetbegeleiding, maar gaat wel verder. De hulpverlener zal samen met de cliënt een inventaris van de schulden maken en een budgetplan opstellen. De cliënt krijgt leefgeld om te voorzien in zijn basisbehoeften.