Stamboomonderzoek

Het stadsarchief bewaart hedendaagse en historische documenten van het hele grondgebied. Vanaf het midden van de zestiende eeuw tot nu zijn er tal van bronnen bewaard gebleven waarin u persoonsgegevens kunt terugvinden. Dit gaat dan over parochieregisters, testamenten, delingen, burgerlijke stand, bevolking,...

Voorafgaande aan die periode zijn er nog honderden registers van de religieuze instellingen, oorkonden, stukken over wapenschilden en oudere stambomen,...

;