Terra Mosana

Sinds 2018 werkt de stad Tongeren samen met de steden Maastricht, Aken, Jülich, Luik en Leopoldsburg, de universiteiten van Leuven, Luik, Maastricht en Aken, de provincie Belgisch Limburg en het Waals agentschap voor onroerend erfgoed (AWAP) alsook met diverse andere partners uit de Euregio aan een uniek project waarbij belangrijke gebeurtenissen of locaties voor het Euregionale verleden met gebruik van 3D-technologie worden ontsloten.

In Tongeren focussen we op reconstructies en impressies van de laat-Romeinse basilica en twee opeenvolgende kerken uit de vroege middeleeuwen, met hun onmiddellijke omgeving. In november 2020 konden we al de eerste resultaten van dit prachtige project tonen. Nu kan het publiek Terra Mosana actief beleven. Onze rol binnen dit project is ook duidelijk. Behalve ons eigen erfgoed op een hedendaagse manier meer toegankelijk maken willen we onze eigenheid als historische stad binnen de Euregio Maas-Rijn beklemtonen.

Vanaf augustus laten we je een eerste keer kennismaken met Terra Mosana. 3D-beelden en een interactief spel nemen je mee naar de Euregio Maas-Rijn. Het unieke van deze regio, van vlaai tot mijnbouw, laten je watertanden voor meer. In de Gasthuiskapel begeef je je in Romeins en vroegmiddeleeuws Tongeren via een touchscreen en VR-glasses. Hier kan je ook je paspoort laten afstempelen.

In november 2021 verhuizen we vervolgens naar de archeologische site van het Teseum waar de 3D-beelden in verhaal zullen gaan met de tastbare restanten van Romeins en vroegmiddeleeuws Tongeren.

Wil je op de hoogte blijven van Terra Mosana, bezoek dan zeker ook de facebookpagina van het project zelf, maar ook de facebookpagina van het stadsarchief, de website van het Teseum en Tongeren-Vandaag.

Over Interreg Maas-Rijn. Terra Mosana wordt gerealiseerd binnen de context van het Europese Interreg-programma voor de Euregio Maas-Rijn (EMR) met gebruik van EUR 2.303.682 van het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds. Interreg EMR investeert bijna EUR 100 miljoen in de ontwikkeling van de region in 2014-2020. Dankzij deze investering van EU-middelen in Interreg projecten, investeert de Europese Unie direct in de economische ontwikkeling, innovatie, territoriale ontwikkeling alsook sociale inclusie en educatie in deze regio. 

lees meer 

;