Veranderen van familienaam

Ben je meerderjarig en wil je de naam van je vader, moeder, adoptant of een combinatie van die namen dragen? Dan kan je vanaf 1 juli via een vereenvoudigde procedure bij ons terecht.

Vanaf 1 juli 2024 kan je als Belg, erkend vluchteling of staatloze die meerderjarig of ontvoogd is en

  • de naam van je vader;
  • de naam van je moeder;
  • een combinatie van die namen in een gekozen volgorde;
  • de naam van een enkele adoptant of gecombineerd met de naam van je andere ouder;

wil dragen, je aanvraag al naar gelang het geval richten aan:

  • de gemeente van je woonplaats in België;
  • de laatste gemeente van woonplaats in België indien je in het buitenland verblijft;
  • de stad Brussel bij gebrek aan enige huidige of voormalige woonplaats in België.

De aanvraag is niet onderworpen aan bijzondere voorwaarden. De familieleden worden daarvoor niet geraadpleegd. De gemeente controleert enkel het strafregister.

Na het betalen van een retributie behandelen we je aanvraag binnen één tot drie maanden, de naamsverandering kan op deze wijze slechts éénmaal worden toegestaan.

Opgelet: de naamsverandering wordt uitgebreid naar minderjarige kinderen die je naam dragen. De toestemming van kinderen ouder dan twaalf jaar is hierdoor vereist.

In de loop van de maand juni kan je hiervoor een afspraak inplannen, voor alle andere wijzigingen van de familienaam is enkel de dienst naamsverandering van FOD Justitie bevoegd (tel. 02 542 66 75).

Meer informatie vind je op justitie.belgium.be.

Gepubliceerd op woensdag 21 februari 2024 8.30 u.
;