VG abonnementen De Lijn

IGO-VG gerechtigden (65+) krijgen 100% tussenkomst én de MOBIB-kaart wordt voor rekening van de derde-betaler genomen. Deze categorie van inwoners kan de verkoopkanalen van De Lijn gebruiken om een gratis abonnement met 100% tussenkomst van de stad Tongeren te ontvangen.

VG gerechtigden (Leefloon en verzoekers) jonger dan 65 jaar krijgen in sommige gevallen 100% tussenkomst: deze inwoners moeten zich melden bij het OCMW Tongeren (De Semper), ze kunnen geen tussenkomst op hun abonnement bekomen via de verkoopkanalen van De Lijn. Het OCMW Tongeren bepaalt of een inwoner van deze categorie recht heeft op 100% tussenkomst van de stad Tongeren in een VG abonnement én inclusief de MOBIB-kaart.

Meer info: www.delijn.be 

;